Nyttig/Linker

Nettbasert tinnituskurs: http://tinnitus.no – Gå til fanen E-læring

Link til Balanselaboratoriet: http://balanselaboratoriet.no

Rengjøring av høreapparat og bytte av filter/Instruksjonsvideoer:

Lenke til instruksjonsvideoer for de med høreapparater fra Sonova/Phonak:

https://www.phonak.com/no/no/brukerstoette/produktstoette-for-phonak/se-og-laer-instruksjonsvideoer.html

Nettside til høreapparatleverandører

https://www.resound.com/nb-no

https://www.oticon.no/hearing-aid-users

https://www.phonak.com/no/no.html

https://www.signia.net/nb-no/

https://cantec.no/

https://www.widex.com/nb-no/

https://www.starkey.no/