Audiograf

Høyskoleutdannelse/bachelor i utredning og behandling av hørselstap.

  1. Besøk: Utredning av ØNH-lege + hørselstest utført av audiograf. Hvis det er behov for høreapparat blir også det valgt og bestilt. Ny time gis for tilpasning.
  2. Besøk: Tilpasning og opplæring i bruk av høreapparat.
  3. Besøk: Kontroll av høreapparat og eventuelt tildeling av høreapparat.
  4. Eventuelt flere kontroller ved behov.

Bestilling og ventetid

Du kan ikke bestille time direkte. Du må bli henvist via fastlegen.

Det er lang ventetid- 6mnd må påregnes for å komme inn til ØNH-lege og sjekk av hørsel. Deretter vil det være fra 4-6 mnd ventetid for å få tilpasset høreapparat/er. Det må nå påregnes forlenget ventetid som følge av COVID-19.

Priser og avbestilling

Vi har avtale med det offentlige helsevesenet og du betaler en standard egenandel på kr. 375,- Dette inngår også under frikortgrunnlaget.

Avbestilling må gjøres 24 timer før avtalt time, bruk kontaktskjema.

Kontaktskjema

Viktig! Du må ikke sende sensitive opplysninger, da dette ikke er kryptert informasjon.

Alle felt må fylles ut.