Vår telefontid er fra 08:30-11:00 og fra 13:00-15:00.

Det er foretatt et eierskifte av klinikken. Kjell Wormdal har gått av med pensjon. Det er ØNH- lege Ellen A. Jaatun som nå skal drive klinikken videre. Klinikken heter nå Klinikk ØNH. Det er allikevel samme telefonnr. til oss (73834810). Men det vil bli en ny nettside som kommer etterhvert.

Ved behov for hjelp til service/reparasjon av høreapparater, ønsker vi at man kontakter oss for avtale. Det er ofte travelt i resepsjonen, da vi både skal betjene telefonen samt pasienter som har time. Vi kan ikke prioritere de som ikke har avtale. Man kan da risikere å vente ganske lenge før man får hjelp.

Har du spørsmål angående faktura fra Convene, ta kontakt hos kundeservice: 21 62 73 20